Ohjeet

Asiakaspalvelunumero

Asiakaspalvelu: 010 520 7643

Kuljetustilaus

MySchenker -nettipalvelu (sopimusasiakkaat)

Avoin verkkopalvelu(muut asiakkaat)

Tilauskeskus: 010 520 7847

Sähköposti: tilauskeskus.pohjoinen@kiitolinja.fi

Lähetysten pakkaaminen

Kuljetuspakkauksen on kestettävä kuormaus, koneellinen käsittely ja kuljetuksen rasitukset.

Jos pakkaus vaatii poikkeavaa käsittelyä, tulee lähetyksessä käyttää asianmukaisia käsittelymerkintöjä.

Lähetyksen osoittaminen
Rahtikirjan ja kollikohtaisten osoitemerkintöjen on oltava yhdenmukaisia.

Jokaisessa kollissa pitää olla osoitemerkintä.

Varmista, että koko lähetys on valmiina noutoa varten.

  • Pakattu, osoitettu, lavoitettu, sidottu
  • Rahtikirja(t)

Lähetys on rahtikirjoineen valmiina lähetysalueella.

Huolehdi, että eri rahdinkuljettajien tavarat ovat selvästi erillään toisistaan.

Rahtikirjan täyttö

Täytä huolellisesti.

Varmista että tiedot ovat oikein.

Käytä yksilöityä rahtikirjanumeroa.

Asiakkaille tarjotaan mySchenker-nettipalvelua, jolloin rahtikirjat, osoitelaput ja kuljetustilaus saadaan yhdestä ohjelmasta samalla kertaa.

Tavaran vastaanotto

Tavaraa vastaanotettaessa on tarkastettava tavaran laatu ja kunto.

Tarkasta, että lähetys on tullut oikeaan paikkaan ja sinulla on oikeus ottaa se vastaan.

Tarkasta vastaanottamasi lähetyksen kolliluku ja vastaava rahtikirjamerkintä.

Tarkasta lähetyksen ulkoinen kunto. Vauriosta, jonka voi havaita pakkausta purkamatta, tulee tehdä kuvaus vahingosta rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Niiden vaurioiden varalta, joita ei voi pakkausta purkamatta havaita, sinulla on seitsemän vuorokautta (pois lukien pyhäpäivät) aikaa tehdä kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle.

Kuittaa lähetys vastaanotetuksi:

  • Allekirjoitus
  • Nimen selvennys
  • Päivämäärä
  • Kellonaika

Kuljetusvahinko

Noudatamme ISO 9001:2008 -standardin mukaista laatupolitiikkaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa kuljetuspalvelut sovitussa ajassa, moitteettomalla tavalla. Toisinaan kuljetettava tavara vaurioituu matkalla. Jos vastaanottamasi tavara on kuljetuksen aikana vahingoittunut ja vahinko on ulkoisesti havaittavissa, rahtikirjaan tai luovutusasiakirjaan on tehtävä huomautus jo lähetyksen vastaanottovaiheessa. Jos vaurio ei ollut ulkoisesti havaittavissa, on kirjallinen reklamaatio tehtävä rahdinkuljettajalle kuljetusmuotojen mukaisten määräaikojen kuluessa. Jos lähetyksellä on erillinen tavaravakuutus, ota yhteys vakuutusyhtiöön. Jos erillistä tavaravakuutusta ei ole, osoita korvausvaade rahdinkuljettajalle. Ennen kaikkea, tutki vauriot ja pyri estämään lisävahingot! Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa vahinkotavara.

  • Säilytä vaurioitunut tavara erillään ehjistä
  • Säilytä pakkausmateriaali
  • Älä kuljeta tavaraa edelleen

VAK-lähettäjät

Lähettäjä vastaa aina vaarallisten aineiden luokittelusta, pakkaamisesta ja ilmoittamisesta. Suomessa on voimassa laki Vaarallisten aineiden kuljettamisesta 719/94, joka on huomioitava aina kuljetuksissa muutoksineen ja sen nojalla annettuine asetuksineen, päätöksineen, määräyksineen ja muine ohjeineen. Lähettäjä vastaa aina kuljetukseen antamastaan tavarasta; sen oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja dokumentoinnista. Selvitä kuljetuksessasi käytettävät kuljetusmuodot ja niiden edellyttämät luokitustiedot, pakkausmääräykset ja tarvittavat dokumentit hyvissä ajoin etukäteen!

Kuljetus- ja logistiikka-alan yleisiä ohjeita ja lainsäädäntöä: